در این فیلم تلاش شده است اهداف و انگیزه‌های شکل‌گیری و شیوه اجرای «طرح معراج» بطور خلاصه از زبان دست‌اندرکاران ستاد طرح معراج و بزرگان حوزه علمیه اهواز، مطرح گردد.

تذکر: این فیلم در سال 1392 تهیه گردیده و ممکن است بعضی از مسئولیت‌ها و عناوین ذکر شده تغییر کرده باشد.