یک کلیپ هشدار دهنده درباره حوادث چهارشنبه سوری که برای آگاه سازی دانش آموزان مدارس آماده شده است.

این کلیپ با استفاده از مستند شبکه سه ساخته شده است.