نقل قول آیت الله جزایری از یکی از علمای سابق: اسلام از هرجا ضربه خورده باید در همانجا اصلاح شود که منظور آموزش و پرورش است.