شما هستید - یعنی حوزه ی دین، حوزه ی علمیه و حوزه ی روحانیت - كه می خواهید بنای شامخ تمدّن اسلامی را بالا ببرد و استوار كند؛ چراغ هدایت اسلام را در مناره ی بلند نظام اسلامی به درخشش درآورد و انسانها را هدایت كند - یعنی كاری كه همه ی پیغمبران برای او آمدند - و آنها را به صراط مستقیم الهی و جاده ی اصلی الهی - سبیل اعظم و صراط اقوم - نزدیك كند.

بیانات رهبرانقلاب در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم