مبلغین طرح معراج به همراه دانش‌آموزان بصورت هماهنگ در راهپیمایی 22بهمن حضور چشمگیری داشتند.

در این میان پلاکاردهای متنوع تهیه شده توسط ستاد طرح معراج که در دست دانش‌آموزان بود جلب توجه می‌کرد.

 در همین زمینه ببینید:
تصاویر حضور مبلغین و دانش آموزان در راهپیمایی 22 بهمن