اولین همایش آموزشی "خانواده وتربیت دینی" با حضور والدین دانش‌آموزان از همه مناطق اهواز برگزار گردید.

 

اولین همایش آموزشی "خانواده وتربیت دینی" با حضور والدین دانش‌آموزان از همه مناطق اهواز در مجتمع فرهنگی تفریحی فجر اهواز برگزار گردید.

در این سلسله همایش‌ها خانواده‌هایی که در همایش‌های مدرسه‌ای حضور داشته‌اند و مایل به تکمیل دانسته‌های خود هستند شرکت می‌کنند.

 

ستاد طرح معراج در نظر دارد این جلسات را بصورت مستمر و با استفاده از اساتید مشاوره و کارشناسان تربیتی برگزار نماید.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://tarhemeraj.ir/images//images/news/--1395--/Moshtaq_1