اولین دوره کارگاهی آموزش مبلغین طرح معراج در سال جاری با موضوع اصول روش‌های انتقال مفاهیم دینی در مدرسه علمیه فاطمیون اهواز برگزار گردید.

  • img1
  • img2
  • img3
  • img4