تعدادی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه اهواز در ایام تبلیغی محرم و صفر با حضور در مدارس اهواز با ستاد طرح معراج همکاری نمودند.

 

  • moh 01
  • moh 08
  • moh 09
  • moh 10
  • moh 11
  • moh 13
  • moh 15
  • moh 17