همایش مبلغین طرحمعراج با سخنرانی حجت الاسالم و المسلمین ماندگاری روز پنجشنبه 95/9/25 در مسجد اعظم حوزه علمیه اهواز برگزار شد.

 

  • 01-1216
  • 02-1216
  • 03-1216
  • 04-1216
  • 05-1216