جلسه هماهنگی ستاد طرح معراج با مسئولین نواحی آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور معاون پرورشی آموزش و پرورش استان و رؤسا و معاونین نواحی چهارگانه اهواز و شهرستان های باوی و کارون در محل ستاد طرح معراج در حوزه علمیه اهواز برگزار شد اجرای سه ماهه طرح معراج بررسی شد و در خصوص راه حل موانع گسترش کمی و کیفی طرح بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

  • 12-0102
  • 13-0102
  • 14-0102
  • 15-0102
  • 16-0102
  • 17-0102