در این نمودار می‌توان تاثیر برنامه‌ریزی ویژه جهت استفاده از فرصت دهه اول محرم را به خوبی مشاهده نمود.

(برای دیدن اندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید)