در این نمودار خصوصیات خروجی مطلوب آموزش و پرورش از دیدگاه رهبر انقلاب ارائه شده است.

 


در همین زمینه ببینید:


کتابچه‌ای درباره‌ی تحول بنیادین

پرونده‌ای درباره تحول در نظام تعلیم و تربیت

جایگاه «طرح معراج» در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

چه جور انسانی نیاز داریم؟