گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره خصوصیات خروجی مطلوب آموزش و پرورش

 دریافت جزوه:

 


در همین زمینه ببینید:

بسته به عمل ماست !

به تربیت بیندیشید !

او خسته نشد !

چه جور انسانی نیاز داریم ؟ (نمودار)