گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت پرورش و نگاه تربیتی

 دریافت جزوه:

 


در همین زمینه ببینید:

بسته به عمل ماست !

او خسته نشد !

چه جور انسانی نیاز داریم؟

چه جور انسانی نیاز داریم ؟ (نمودار)